Smøremidler

Pro-Long smøremidler har en overlegen smøreevne. Vi tar ikke for hardt i når vi sier at vi har kunder som er avhengig av disse. Tilbakemeldinger fra kundene forteller at uten å tilsette 10% Olje+ i markedets allerede beste oljer/smøremidler, stopper enkelte maskiner opp, pga. for høy friksjon.

Prøv selv og bli overbevist.

Vi lagerfører Olje+, Universalspray,  Kjede /Wireolje og Spraygrease

Olje+, Universal+ og Kjede & Wire+ kan fåes som spray eller i 5 liter, 10 liter, 25 liter eller 180 liter.

Pro-Long Olje+

 • Olje+ er et positivt ladet smøremiddel som binder seg til alle slags metall.
 • Metallet er negativt ladet. Dermed blir det en sterk bindende smørefilm.
 • PRO-LONG smøremidler tåler meget høye temperaturer.
 • Inneholder ingen faste partikler, teflon, grafitt, molybdeum, sink eller plastmolekyler.
 • Tilsettes alle typer oljer både mineral og syntetiske oljer. Ingen betydningsmessig endring av viskositet.
 • Olje+ frigir ikke saltsyre (HCL) som finnes i mange olje tilsetninger.
 • Har gode EP (extreme pressure) egenskaper.
 • Olje+ inngår som en del av alle våre produkter.
 • Reduserer motorslitasje.
 • Forlenger utstyrs levetid. Eliminerer fastsittende stempelringer og hengende ventiler.
 • Minsker drivstoff forbruket. Mer stillegående motorer. Reduserer vibrasjonene.
 • Umiddelbar smøring ved oppstart. Lettere kaldstart.
 • Motor beskyttelse ved olje tap og trykk.
 • Beskytter mot korrosjon og elektrolyse. Prøver viser at ikke engang påvirkning med saltvann fjerner den beskyttende oljefilmen.

SINTEF har testet PRO-LONG og funnet:

 • Slitasjen redusert med 55 %
 • Friksjonen redusert med 20%
 • Temperaturen redusert med 30 %
 • Smøresystemet på forbrenningsmotorer.
 • Dieselmotorer , bensinmotorer og utstyr.
 • Alle typer gear og kardanger (untatt friksjonsgear).
 • Ved dreiing og fresing av metall.
 • Alle typer lager.
 • Alle typer maskiner eller utstyr som trenger smøring i industri, transport, skips og luftfart.
 • Viskositet kinematisk (cst)

mm 2/S     v/40°C

16,92

mm 2/S v/100°C

3,14

 • Flytepunkt °C

-24

 • Flammepunkt COC °C

103

 • Kokepunkt °C

203

 • Spesifikk vekt v/20°C

1,05

 • PH verdi

5-7

 • TAN

0,22 mg KOH/G

 • 101 – Olje+ 1/2 liter
 • 102 – Olje+ 5 liter
 • 103 – Olje+ 10 liter
 • 104 – Olje+ 25 liter
 • 105 – Olje+ 180 liter

Pro-Long Olje+

Egenskaper

 • Olje+ er et positivt ladet smøremiddel som binder seg til alle slags metall.
 • Metallet er negativt ladet. Dermed blir det en sterk bindende smørefilm.
 • PRO-LONG smøremidler tåler meget høye temperaturer.
 • Inneholder ingen faste partikler, teflon, grafitt, molybdeum, sink eller plastmolekyler.
 • Tilsettes alle typer oljer både mineral og syntetiske oljer. Ingen betydningsmessig endring av viskositet.
 • Olje+ frigir ikke saltsyre (HCL) som finnes i mange olje tilsetninger.
 • Har gode EP (extreme pressure) egenskaper.
 • Olje+ inngår som en del av alle våre produkter.

Fordeler

 • Reduserer motorslitasje.
 • Forlenger utstyrs levetid. Eliminerer fastsittende stempelringer og hengende ventiler.
 • Minsker drivstoff forbruket. Mer stillegående motorer. Reduserer vibrasjonene.
 • Umiddelbar smøring ved oppstart. Lettere kaldstart.
 • Motor beskyttelse ved olje tap og trykk.
 • Beskytter mot korrosjon og elektrolyse. Prøver viser at ikke engang påvirkning med saltvann fjerner den beskyttende oljefilmen.

SINTEF har testet PRO-LONG og funnet:

 • Slitasjen redusert med 55 %
 • Friksjonen redusert med 20%
 • Temperaturen redusert med 30 %

Bruksområder

 • Smøresystemet på forbrenningsmotorer.
 • Dieselmotorer , bensinmotorer og utstyr.
 • Alle typer gear og kardanger (untatt friksjonsgear).
 • Ved dreiing og fresing av metall.
 • Alle typer lager.
 • Alle typer maskiner eller utstyr som trenger smøring i industri, transport, skips og luftfart.
 • Se bruksanvisning side 10.

Bruksområder

 • Smøresystemet på forbrenningsmotorer.
 • Dieselmotorer , bensinmotorer og utstyr.
 • Alle typer gear og kardanger (untatt friksjonsgear).
 • Ved dreiing og fresing av metall.
 • Alle typer lager.
 • Alle typer maskiner eller utstyr som trenger smøring i industri, transport, skips og luftfart.

Varenummer

 • 101 – Olje+ 1/2 liter
 • 102 – Olje+ 5 liter
 • 103 – Olje+ 10 liter
 • 104 – Olje+ 25 liter
 • 105 – Olje+ 180 liter

Analysedata

 • Viskositet kinematisk (cst)

mm 2/S     v/40°C

16,92

mm 2/S v/100°C

3,14

 • Flammepunkt COC °C

103

 • Flytepunkt °C

-24

 • Kokepunkt °C

203

 • Spesifikk vekt v/20°C

1,05

 • PH verdi

5-7

 • TAN

0,22 mg KOH/G

Ønsker du mer informasjon eller har du noen spørsmål?